מובילים
חיים בריאים

aicon

פרויקטים בתחום הבריאות

אנחנו אוהבים אתגרים וגאים בהם. במהלך השנים האחרונות תפעלנו מגוון רב של פרויקטים רב מערכתיים בכל הארץ. אנחנו מפעילים את פרויקט "אורח חיים בריא" בצה"ל, מפעילים את החוגים של קופת חולים מאוחדת עבור לקוחותיה, את מועדון התרבות והכושר של גמלאי משטרת ישראל, את הפרויקט הלאומי "עתיד בריא" לצמצום הסוכרת בישראל ואת פרויקט מדדי האיכות של משרד הבריאות. הגמישות, הניסיון המצטבר והיסודיות שלנו מאפשרים לנו לנצח על פרויקטים מורכבים בפריסה ארצית, בדיוק ובמקצועיות, בראייה כוללנית של התמונה הגדולה, לצד התמקדות בפרטים הקטנים. אלו תכניות הבריאות בפריסה ארצית שאנו אמונים עליהם בימים אלו:

מחויבות

ניהול

מנהלים עבורכם

הפקה

חזון

תפעול

מנהלים עבורכם

ביקורת

האנשים שלנו

ניהול מקצועי

מניעים ומנהלים תהליכי בריאות בפריסה ארצית

משרד הבריאות

ניהול מספר פרויקטים עבור משרד הבריאות הכוללים הפעלת צוות רפואי, ביקורות עומק, פיקוח, סטנדרטיזציה וטיוב מידע,  התממשקות עם מערכות המשרד, תקן ISO לאבטחת מידע רפואי.

אג"ח חברתית SFI

תכנית ארצית למניעת סכרת

אנו גאים להיות הגוף התפעולי שנבחר לנהל את פרויקט "עתיד בריא", זהו פרויקט לאומי שחברו לו משרד הבריאות והאוצר, ביטוח לאומי, קופת חולים כללית ולאומית. מטרתו: מתן רפואה מונעת לצמצום מחלת הסוכרת אצל מטופלים טרום סוכרתיים. במסגרת הפרויקט הפועל בכל רחבי הארץ, מאותרים מטופלים טרום סוכרתיים וזוכים לטיפול פרטני וקבוצתי בתחומי הכושר התזונה וההעצמה. המטופלים מלווים במשך חמש שנים במהלכן נבחנת תופעת צמצום המחלה לעומת קבוצת ביקורת.

כוחות הביטחון

אורח חיים בריא

ניהול פרויקטים רחבי היקף בפריסה ארצית הכוללים ניהול תוכניות אורח חיים בריא לפרט וליחידות שונות ניתור נתונים ומדדי התקדמות, סקרים ניהול הטבות ועוד.

שירותים לקופות החולים

ניהול פרויקטים עבור קופות חולים מובילות בפריסה ארצית-
חברי קופות החולים זוכים לשירותים של תזונה ופעילות גופנית בסנפי הקופות ובבתי חברי קופת החולים.  

דילוג לתוכן